ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14-11-2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης π.Δήμου Κεφαλλονιάς (Ν.
4600/2019 αριθ. Φ.Ε.Κ. 43 α /09-03-2019) (2 η συνεδρίαση 2019 )
 Παρακαλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της
Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης π.Δήμου Κεφαλλονιάς που
θα διεξαχθεί την 19 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019,
ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου), για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης :

  1. Προτάσεις –προγραμματισμός Εκδηλώσεων –δράσεων
    Χριστουγέννων 2019.

Ο Πρόεδρος της Επιχείρησης
Σπύρος Α. Πεφάνης