Νέες Εκδηλωσεις
ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ
Δημοτικό Θέατρο «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019
17.15 & 19.15