Νέες Εκδηλωσεις
Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Κέντρο CAPITOL στο Φανάρι
Τετάρτη 26 Φεβρουαριου 2020
5.00μμ