Ανοίγει το Αρμάρι τση Νιόβης

Τα γλυκά του κουταλιού από τον ασημένιο δίσκο, στην πλατεία τση Καμπάνας. Ελάτε να σας τρατάρουμε την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 στις 9.00 το βράδυ, (στην πλατεία τση Καμπάνας).