Χορευτικό Συγκρότημα Πυλάρου
-

Ιδρύθηκε το 1990  με βασικό στόχο τη διατήρηση της χορευτικής παράδοσης  του τόπου μας. Τα τελευταία χρόνια έχει  αναπτύξει μια πλούσια δραστηριότητα με συμμετοχή σε παραδοσιακές χορευτικές  συναντήσεις και  φεστιβάλ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό(Αμερική, Ρόδο, Σέρρες κ.α).

Λειτουργούν (4)τμήματα με συνολικό αριθμό χορευτών (70)άτομα και δασκάλες τις  Βαλλάτου Ιωάννα & Μπαλτσαβιά Κατερίνα.

Πληροφορίες
Τοποθεσία
Φωτογραφίες