ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ – Ενημερωτική Ψυχαγωγική Εκδήλωση για παιδια στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη!