ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς σε
συνέχεια της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των κλειστών και
ανοιχτών χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών
εγκαταστάσεων όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ αρίθμ. 782/Β/2020 ΦΕΚ
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων ευθύνης της
Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. και στους τρεις νεοσύστατους Δήμους, από 10/03/2020 έως και
24/03/2020.
Είναι χρέος όλων μας να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία σε αυτή την
κρίσιμη χρονική περίοδο.

Με εκτίμηση,
Για την Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.
Ο Πρόεδρος
Σπύρος Πεφάνης